(+45) 50 70 05 07   mail@engleskole.dk

Uddannelse

Healeruddannelse

Bliv englehealer og få en stærk kontakt til ærkeengle, mestre og stjerneenergier.

Du bliver specialiseret i kanalisering og kanaliseret healing, herunder bl.a. karmisk healing, chakra healing, hjertehealing, indre barn healing og fjernhealing.

Du kan tage uddannelsen både hvis du ønsker at få mere kontakt til din sjæls potentiale, til at øge din egen vibration og til at få mere bevidsthed som lysarbejder på jorden.

Du kan også tage uddannelsen, hvis du ønsker at blive praktiserende englehealer. Uddannelsen er godkendt af Healerringen med i alt 250 timer.

Hvis du i forvejen er behandler, kan du opkvalificere dine nuværende evner som kanal for ærkeengle, mestre og stjerneenergierne. De evner og den faglighed som du eksempelvis har som behandler, kan du kombinere med denne uddannelse.

DATOER

Nyt hold i København 10. april 2021 DEL 1

Modul 1: 10. – 11. april 2021
Modul 2: 5. – 6. juni 2021
Modul 3: 14. – 15. august 2021 (afholdes online, fjernhealing modul)
Modul 4: 9. – 10. oktober 2021
Modul 5: 20. – 21. november 2021
Modul 6: 15. – 16. januar 2022
Modul 7: 26. – 27. marts 2022

DEL 2

Modul 8: 18. – 19. juni 2022
Modul 9: 13. – 14. august 2022
Modul 10: 8. – 9. oktober 2022

København 7. september 2019 – DEL 1

Modul 1: 7. og 8. september 2019
Modul 2: 19. – 20. oktober 2019
Modul 3: 11. – 12. januar 2020
Modul 4: 21. – 22. marts 2020
Modul 5: 2. – 3. maj. 2020
Modul 6: 13. – 14. juni 2020
Modul 7: 22. – 23. august 2020

DEL 2

Modul 8: 3. – 4. oktober 2020
Modul 9: 28. – 29. november 2020
Modul 10: 16. – 17. januar 2021

Nyt hold i Aalborg 5. september 2021 – DEL 1

Modul 1: 4. – 5. september 2021
Modul 2: 30. – 31. oktober 2021
Modul 3: 4. – 5. december 2021
Modul 4: 29. – 30. januar 2022
Modul 5: 12. – 13. marts 2022
Modul 6: 9. – 10. April 2022
Modul 7: 21. 22. Maj 2022

DEL 2

Ikke fastlagt endnu

Aalborg 5. oktober 2019 – DEL 1

Modul 1: 5. – 6. oktober 2019: Zoneterapeutskolen, Hjulmagerhuset
Modul 2: 30. november – 1. dec. 2019: Zoneterapeutskolen, Hjulmagerhuset
Modul 3: 8. – 9. februar 2020: Aalborg Kloster
Modul 4: 18. – 19. april 2020: Zoneterapeutskolen, Hjulmagerhuset
Modul 5: 16. – 17. maj 2020: Zoneterapeutskolen, Hjulmagerhuset
Modul 6: 8. – 9. august 2020: Aalborg Kloster
Modul 7: 5. – 6. september 2020: Aalborg Kloster

DEL 2

Modul 8: 14. – 15. november 2020
Modul 9: 13. – 14. februar 2021
Modul 10: 27. – 28. marts 2021

Om engleskolens healeruddannelse

Fra informationsmøde om uddannelsen. Optaget d. 15. januar 2021.

Uddannelsen består at 2 dele:

Del 1: Englehealing og kanaliseret kontakt til ærkeengle, mestre og stjerneenergier (7 moduler).

Del 2: Kanaliseret healing og lysaktivering med ærkeengle, mestre og stjerneenergier. (overbygning på 3 moduler)

Gennemføres del 1 modtager du et diplom fra Engleskolen Danmark i: Englehealing og kanaliseret kontakt til ærkeengle, mestre og stjerneenergier.

Gennemføres del 2 modtager du et diplom fra Engleskolen Danmark i: Kanaliseret healing og lysaktivering med ærkeengle, mestre og stjerneenergier.

Gennemføres i alt 10 moduler på både del 1 (7 moduler) og del 2 (3 moduler), samt eksamen (i alt 250 timer), modtager du et eksamensbevis fra Engleskolen Danmark:
Eksamineret englehealer med stærk kontakt til ærkeengle, mestre og stjerneenergier.

OBS! Du kan deltage på del 2, UDEN at tage del 1 først. Hvis du allerede er alternativ behandler med erfaring. Uddannelsens 1. del kan også tages enkeltstående.

Hvert modul har sit tema med en teoretisk gennemgang, værktøjer og redskaber til praksis, træning og øvelser. Dette foregår i en kombination af ét weekendmodul, ét online-webinar og træning hjemme, samt sparring via facebookgruppe.

Del 1 – Englehealing og kanaliseret kontakt til ærkeengle, mestre og
stjerneenergier (7 moduler)

Undervisningen foregår primært kanaliseret og tilpasses derfor det enkelt hold.
Den overordnede ramme er sat, men vi lader ærkeenglenes, mestrenes og stjerneenergiernes agenda få plads på modulerne.

Modul 1 – Engleenergier, energikrop og Akashaarkivet

 • Dybdegående viden om de 7 primære chakraer og energikroppen
 • Om ærkeenglene og deres energier
 • Om ærkeenglene Michael, Raphael, Gabriel og Uriel
 • Viden om sjælsarkiver/Akasha-arkivet og karmisk healing
 • Om energibevidsthed og træning af energibevidsthed

På modul 1 får du også, som en del af pensum, vores online kursus ‘Op i vibration
med ærkeenglene’. På dette online kursus lærer du 9 ærkeengle at kende.

Modul 2 – Englehealing og behandlingsformer

 • Om energikroppens centrale punkter
 • Det maskuline og feminine aspekt
 • Englehealing og naturvidenskab – det atomare aspekt
 • Healing med ærkeenglene
 • Etik og rollen som healer
 • Afbalancerende englehealingmetode
 • Metode til healing af børn og gravide
 • De forskellige healingforløb på 1, 3 og 7 behandlingerModul 3 – Englekommunikation, clairvoyance og sanse

Modul 3 – At være kanal, fjernhealing (modulet foregår online)

 • Om at åbne energikroppen som kanal
 • De intuitive sanser
 • Hjernens udvikling når vibrationen øges
 • Clairvoyance kontra kanalisering
 • Lysaktivering af din pinealkirtel med Det hvide broderskab
 • Om gruppehealing og træning i gruppehealing
 • Undervisning i og træning af fjernhealing

Modul 4 – Karmisk healing, indre barn og løft af grundvibration

 • Karmahealing og karmabæltet
 • Om udrensning af de 7 primære chakraer
 • Introduktion af feltet med: ”Den violette flamme”
 • Healingmetode til karmahealing i forløb af 7 gange
 • Om ‘Det indre barn’s betydning for energikroppens grundvibration
 • Introduktion af feltet med ”Den blå flamme”
 • Omprogrammering af det indre barns grundvibration – metode
 • Om englebørn, stjernebørn og indigobørn (adgang til webinaret ”Energibørn”)

Modul 5 – Om transformation, hjertechakra og mestre

 • Om transformationsprocesser
 •  Fra 3. til 5. dimension på jorden
 •  Om hjertechakraet som portal
 •  Healing med den guddommelige feminine energi Gudinden Sophia
 •  Lær de feminine ærkeengle Jophiel og Haniel og solgudinderne at kende
 •  Healing med guddommelig maskulin energi
 •  Om tvillingeflammeenergi
 •  Om Jesus Kristus, Moder Maria og Maria Magdalene
 •  Healingmetode til åbning af hjertechakra
 •  Hjerteindvielse og aktivering af tvillingeflammeenergi

Modul 6 – Kanalisering, healing med stjerneenergier, Amentiarkivet

 • Lysaktivering af dine øverste chakraer
 • Kanalisering og træning i 1:1 sessioner
 •  Amentiarkivet
 •  Åbning af galaktiske portaler
 •  Lær stjerneenergierne at kende
 •  Healing med stjerneenergier

Modul 7 – De gyldne tiders DNA

 • Brobygning mellem nedre -og øvre chakraer
 • Healing med Atlantisenergi
 •  Healing med Lemurienenergi
 •  Træning i kanaliseret healing
 •  Om at være healer og starte klinik
 • Afslutningsceremoni

Vi gennemfører 15 minutters online individuelle samtaler i løbet del 1.

Del 2 – Kanaliseret healing og lysaktivering med ærkeengle, mestre og stjerneenergier

Modul 8 – Metoder og viden om lysaktivering, den krystalline energikrop og gudspunktet

 • Lysaktivering af de 5 nye chakraer
 •  Om den krystalline krop og krystal-lysaktivering
 •  Aktivering af gudspunktet
 •  Træning i kanaliseret healing med engle, mestre og stjerneenergier

På modul 8 får du også, som en del af pensum, vores online kursus ‘Træn din
englemuskel’.

Modul 9 – Metoder og viden om energetiske relationer og energitråde

 • Viden om energetiske relationer og energitråde
 •  Healingmetode til frigørelse fra uhensigtsmæssige relationer gennem kanaliseret healing
 •  Viden om og håndtering af afdødekontakt i forbindelse med healing
 •  Metode til rensning af fysiske omgivelser med ærkeengle, mestre og stjerneenergier

Modul 10 – Metoder og viden om traumehealing og karmisk lysaktivering, samt mesterenergi

 • Viden om traumer i dette liv, tidligere liv og epigenetisk
 •  Omprogrammering af specifikke traumer/situationer i Akashaarkivet
 •  Metode til karmisk lysaktivering af personlig og kollektiv karma
 •  Lysaktivering af mesterenergi hos lysarbejdere

På overbygningen (del 2) får du også, som en del af pensum, vores online kursus ‘Træn din englemuskel’.
Der bliver afholdt eksamen inden modul 10, hvis du tager HELE uddannelsen og ikke kun overbygningen. Vi anbefaler dig at tage eksamen, hvis du skal være praktiserende healer.

TIMER

Efter 10 moduler har du modtaget i alt 250 timers undervisning i englehealing inden for de ovennævnte metoder fordelt således:

 • Undervisningsweekender + webinarer: 140 timer
 •  Selvstudie efter litteraturliste, udleveret kompendium samt evt. supplerende: 50 timer
 •  Træning (prøvekaniner, udveksling): 50 timer
 •  Eventuelt eksamen: 10 timer

STED

København
Engleskolen Danmark v/
Lene Hanssons Wellness center
Holbergsgade 24
1057 København

Aalborg
Zoneterapiskolen
Hjulmagervej 3
9000 Aalborg

PRIS

Del 1 ”Englehealing med englekontakt”
I alt 26.500 kr. Betales i 5 rater af 5.300 kr.
Afdragsordning er også en mulighed, så du betaler første del (de 7 moduler) over 18 måneder. Du betaler så 1.520 kr. pr. måned (samlet gebyr på 860 kr.)

Hele beløbet kan også indbetales på én gang.
Del 2 ”Eksamineret englehealer med englekontakt”
I alt 11.000 kr.
Hele beløbet kan betales ved tilmelding.
Du kan også betale i rater:
3 rater a 3.750 kr. i alt 11.250 kr.
6 rater af 1.900 kr. i alt 11.400 kr.
Første rate betales gerne ved tilmelding, eller til den kommende første i måneden.
Hele uddannelsen koster i alt 37.500 kr.

TILMELDING

Du kan tilmelde dig online her: www.engleskole.dk/uddannelse
Du kan også skrive en mail til os på: mail@engleskole.dk

UNDERVISERE

Line Rune Balling

Louise Sofia Rørbech

BETALING

Du kan betale via bankoverførsel til Bank: handelsbanken

Konto: 7620 0002108254 – oplys NAVN og KBH, skriv hvilken rate.

Du kan også betale via Mobilpay til 51559.

PRAKTISK INFO

Der serveres kaffe, te og lidt snacks. Medbring selv madpakker.

BETINGELSER

Du har 14 dages fortrydelsesret fra den dato, hvor vi har modtaget din første indbetaling. Hvis du fortryder købet, beder vi dig kontakte os på mail:
mail@engleskole.dk. Vi returnerer din betaling til din bankkonto. Herefter kan købet ikke fortrydes. Ved tilmelding mindre en 4 uger før kursets start bortfalder fortrydelsesretten med mindre, der er tale om helt særlige omstændigheder. Du kan som udgangspunkt ikke have fravær på uddannelsen.

BETALING

Du kan betale via bankoverførsel til Bank: handelsbanken

Konto: 7620 0002108254 – oplys NAVN og KBH/AAL, skriv hvilken rate.

Du kan også betale via Mobilpay til 51559 til Engleskolen Danmark.

Krav

Til hvert modul får du udleveret et teoretisk obligatorisk kompendium, som skal læses fra gang til gang.
Det er obligatorisk at gennemføre de online kurser, som er en del af uddannelsens indhold.

Du skal selv modtage 7 karmahealinger i forløb (ca. en gang pr måned) under uddannelsen.
Det er muligt at udveksle dit karmahealingforløb indbyrdes på holdet efter modul 4.

Vi anbefaler dog at dit karmahealing forløb gennemføres hos en uddannet karmahealer fra Engleskolen, som vi anbefaler personligt dig.
Dette er for at højne din vibration som englehealer, og for at du selv kan gøre erfaring med den behandlingsform, som du bliver uddannet til at praktisere.

Du må om ingen omstændigheder give klienter karmahealing, FØR du selv har modtaget 7 karmahealinger.

Dit eget karmaforløb på 7 healinger kan IKKE afbrydes.

Læs mere om karmaforløb her: www.engleskole.dk/karma

På del 1 skal du desuden skal du selv have gennemført i alt 22 healinger på klienter (prøvekaniner) og selv have modtaget 14 healinger (inklusiv et forløb på 7 karmahealinger).

På del 2 skal du selv have gennemført i alt 12 healinger på klienter (herunder 3 karmiske lysaktiveringer) og selv have modtaget et forløb på 7 karmahealinger og 3 karmiske lysaktiveringer. Har du allerede på del 2 modtaget 7 karmahealinger, skal forløbet erstattes med kanaliseret healinger i stedet for. Du skal i alt modtage 10 healer på del 2.

Skriftligt pensum udleveres dels som litteraturliste og som printet kompendium, der skal læses løbende.
Det er obligatorisk at gennemføre det onlinekursus, som er en del af uddannelsens indhold.

Der er mødepligt til webinarer og uddannelsesweekender. Vær i god tid med planlægningen.

Igangværende kontakt med det psykiatriske system (eller indenfor de sidste 5 år) og/eller medicinering i forbindelse med psykisk sygdom, er ikke forenelig med denne uddannelse. Misbrugsproblemer og psykisk sygdom er ikke forenelig med denne uddannelse, som har behandling som formål.

Optagelseskrav
Vi godkender din tilmelding til uddannelsen, efter en samtale med Louise eller Line.
Efter godkendelsessamtalen fremsender vi en skriftlig aftale, som du skal godkende.

LITTERATURLISTE DEL 1

Line Rune Balling & Louise Sofia Rørbech – Du er en mester
(læses inden uddannelsesstart)

Michael Newton – Sjælerejser (læses før modul 1)

Kyle Gray – Spørg dine engle

Kyle Gray – Englehviskeren

Lorna Burne – Engle i mit hår

Akasha arkivet – Sandra Anne Taylor

LITTERATURLISTE DEL 2

Line Rune Balling & Louise Sofia Rørbech – Du er en mester
(læses inden uddannelsesstart)

Frivillig læsning til hele uddannelsen:
Diana Cooper and Tim Whild – The Archangel guide to enlightenment and Mastery

Diana Cooper – Discover Atlantis

Diana Cooper – Dragons

Kyle Gray – Raise your vibration

Desuden anbefaler vi, at du under uddannelsen gennemfører vores onlinekursusserie ’Op i vibration 2 + 3 + 4’. Du har modtaget ’Op i vibration 1’, som en del af del 1 af uddannelsen.

Vi tager forbehold for mindre indholdsmæssige rettelser i uddannelsen.

UDTALELSER FRA KURSISTER

Min tilgang på Engleskolen, er at jeg en del år har fået afvide at jeg var sat på denne her jord, for at hjælpe andre mennesker med hjælp fra Universet. halli hallo

Jeg vidste ikke hvad det betød og hvordan jeg skulle komme videre med det..

Her kommer Engleskole ind. For mig var det vigtig at mine 2 læreinder Line og Louise var jordnære og almindelige – og vi også har et liv her på jorden krydderiet med at vi kan være spirituelle og have evner ved siden af. Uden at man flyver rundt hele tiden. ( hvis du forstå)

Jeg har været mega nervøse for at starte MEN de 2 skønne Qvinder tog hver enkel deltager i hånden hele vejen. Vi bliver vejledet, guidet, hjulpet til de forskellige processer vi oplever. Der opstår stor tillid og forståelse til hinanden, Og det er fantastisk at være på sådan et hold, hvor vi bare kan mærke energien og glæden til den del af universet. Jeg er dybt taknemlig for idag at jeg tog skridtet og tog vare på mit liv og samtidig have Engle ved min side.

Betænk dig ikke et øjeblik, det er fantastisk og giveligt at gå på ENGLESKOLEN
Heidi Sjøgren
——————-

Det kan være svært at forstå at engle findes – Line og Louise’s fantastiske, jordnære og tilpas humoristiske undervisning på ENGLEHEALERUDDANNELSEN får dig til at opleve dem
Ellen T. H. Rasmussen
——————————

Jeg er elev på Line og Louises Englehealer uddannelse i Kbh. Jeg har deltaget i 4 moduler og kan sige, at denne uddannelse er til dem, der både vil udvikle sig personligt og som vil bruge healingen professionelt. Line og Louise er gode til at supplere hinanden og tager udgangspunkt i egne erfaringer… altid med et smil på læben. 🙂
Connie Akselbo
———————

Der må da være mange, som er glade for, at kunne få større viden omkring healing og englekontakt. Mange ved sikkert, at de har evnerne. Noget andet er, at have tillid til sig selv og sine evner. Tillid til, at det man føler, tænker og tror nu også er rigtigt. At heale handler meget om tillid dels til universet. dels til sig selv. Det sidste er det sværeste. Man kan let komme i tvivl. Gør jeg det nu rigtigt?

Det er bare en af de ting, der er så fantastisk ved, at være en del af holdet. Der bliver taget hånd om, hver enkelt deltagers personlige udvikling, plus det, at der er tid til, at udveksle erfaringer med andre. Man kan læse sig til en del, men hvis man gerne vil bruge det i praksis, skal man tage englehealer uddannelsen på engleskolen Danmark
Else Pilegaard