(+45) 50 70 05 07   mail@engleskole.dk

Opstegne mestre

Her kan du læse lidt om nogle af de opstegne mestre. Vi oplever dem som lysvæsner, som har været inkarneret mange gange på jorden. Flere af de opstegne mestre, kan altså godt være den samme.

Mestrene oplever vi som en spaltning af det guddommelige lys, det samme lys som englene, og ja, som du også er skabt af – men hvor vi eksisterer på forskellige vibrationsniveauer.

Billederne er fra kortsættet Lysets Vogtere af Kyle Gray.

Maria Magdalene

Maria Magdalene

Maria Magdalene har altid været lidt af et mysterium. Vi oplever hende som Jesus’s kone og tætte ven og med-lærerinde. Hun vandrede med ham, lærte af ham og hun lærte ham, om kraften i det feminine. Og ikke mindst lærte de hinanden, om det evige sammensmeltning og dybe ro og kærlighed, som der kan være mellem en mand og kvinde på jorden. Og dette viste de folk omkring dem og på deres vandringer.

Ligesom Sophia har Maria Magdalene samme udstråling og ønske om, at hjælpe det feminine aspekt til at stråle og finde sin styrke igen – i dyb og smuk samspil med det maskuline aspekt.

Hun fremstår meget feminin, kærlig, lys og meget vis.

Hun viser sig ofte for os i røde klæder, og stiller sig ind i feltet og ved siden af os, som en meget nærværende og menneskelig personlighed.

Jesus

Jesus

Jesus er en kæmpe healer, han mærkes kraftigt i hænderne, når du beder ham komme. Han er en fantastisk mester at kalde på, når man vil arbejde med tilgivelse og faderhealing.

Han er en såkaldt opstegen mester. Han er en del af gud og det maskuline guddommelige. Han stammede fra byen Nazareth i det nordlige Israel, hvor han voksede op i en traditionel jødisk familie.  Jesu far var tømrer, og derfor er Jesus sandsynligvis også oplært som håndværker.

Jesus Kristus bragte den ubetingede kærlighed og kristusbevidstheden til jorden og viste menneskene, hvordan man kunne leve i fred på jorden, i en tilstand, der kan give alle mennesker glæde, hengivelse, tro og befrielse fra det, der tynger.

Han viste menneskene gennem sit eksempel på jorden, hvordan man kunne leve på jorden, når man ikke er tynget af karma.

Moder Maria

Moder Maria

Moder Maria er vores verdens moder. Hun trøster, omfavner og healer os. Hun var Jesus’ mor og kaldes også Jomfru Maria.

Du kan altid bede hende komme, når der er børn, som har brug for hjælp.

Eller voksne, som har ekstra brug for hjertelig moderlig omsorg. Moder Maria er ofte med i healinger.

Hun arbejder tæt sammen med ærkeenglen Gabriel, især når det handler om børn (i morgen får du en healing med Moder Maria og Ærkeenglen Gabriel.

Sanat kumara

Sanat Kumara

Sanat Kumara holder lyset sammen med sin tvillingeflamme Lady Venus, eller rettere sagt, så aktiverer han det.

Han navn betyder: “Evig ungdom” og han er et højt udviklet lysvæsen, som arbejder specifikt på, at hjælpe jorden med sin opstigning, dvs. at øge lyset og vibrationen på jorden. Derfor er Sanat Kumara en meget aktiv mester lige nu her på jorden.

Han hjælper dig med at få en STÆRK sjælskontakt, som kan ses i dine øjne.

Det store hvide broderskab er en “cirkel” af opstegne mestre, som hjælper jorden og menneskeheden med at øge sin vibration. Disse mestre er derfor sammen med englene, meget tydelige i deres guidance på jorden lige nu.

Lady Venus

Lady Venus

Lady Venus er Sanat Kumara’s tvillingeflamme, og er en lysets vogter.

Hun hjælper dig med at forstå den vejledning, der bliver sendt til dig fra dit eget højere selv, dine guider, englene og stjerneenergierne.

Hun understøtter vores forbindelse med vores sjæls visdom og dybe indsigter, så vi kan forstå dem, derfor er hun en god samarbejdspartner, når du vil lære nyt og udvide din bevidsthed og forståelse af livet.

Hvide ørn

Hvide ørn

Hvide ørn er en mester, som hjælper os med at forbinde os med vores forfædres visdom, særligt den hos naturfolkene. Han vejleder og guider ofte opstigning, transformation og overgange, som den fra 3. til 5. dimension – gennem ceremonier.

Hvis du har brug for at markere et energiskifte i dit liv, kan du med fordel påkalde Hvide Ørn og udføre en metaforisk ceremoni, der skal symbolisere det ønskede skifte og den ønskede transformation.

Han hjælper dig også med at få kontakt til dine forfædre og din indre indianer og/eller shaman.

Melchizedek

Melchizedek

Melchizedek er en Atlantiskonge, som er ret fantastisk og vis. Han hjælper kloden og menneskene med at stå i deres eget lys og i denne tid, hjælper han med at trække blandt andet Atlantisenergien ned på jorden.

Han peger ind på sit hellige geometriske symbol i sit hjerteområde, når du stiller ind på ham og hans energi. Det gør han, for at du kan aktivere dit lys i dig, som bor i ham.

Vi oplever Melchizedek også, som en af de store mester over Det hvide broderskab. Her sidder han i det såkaldte Galaktiske råd, hvor han rådgiver andre sjæle og mestre til deres videre færden.

Vi har endda set ham stå foran et par af vores klienter og give konkrete budskaber, selvom han er galaktisk mester og Atlantis konge.

Han er blandt en de største mestre, som vi har set og talt med – og stadigvæk, så fungerer han stadig som personlig guide, for nogle helt almindelige mennesker på jorden.

Gudinden Sophia

Gudinden Sophia

Gudinden Sophia er og er det feminine aspekt af den guddommelige skaberenergi.
Hun er en kraftfuld gudinde, som netop nu på jorden har en MEGET vigtig opgave, som er at give kvinder deres styrke tilbage, finde den igen. Det er tid til at finde den feminine styrke i en meget stor forvandlingstid.

Sophia er en stor healer og arbejder tæt sammen med Jesus. Hun åbner for kærlighedsindstrømning til dig og dit hjerte, hvad enten du er kvinde eller mand.

Hun forbinder dig med dit hjertes betingelsesløse kærlighed, visdom og power.

Sophia sender betingelsesløs kærlighed og energien er transformerende, når hun får lov at heale dit hjerte. Sophiaenergien forbinder dig med evig ubetinget kærlighed, det feminine aspekt og en stor styrke.

Lady Portia

Lady Portia – denne kraftfulde mester er et symbol på retfærdighed og fred.

Som karmisk healer regulerer hun også loven om årsag og virkning. Hun hjælper os med at erkende konsekvenserne for os selv og hjælper os med at gøre det, der er moralsk og spirituelt rigtigt i forhold til vores sjæls udvikling og det højeste gode.

Saint Germain

Saint Germain

Saint Germail hjælper os med at sætte os ud over sociale begrænsninger for at få kontakt til de rigtige mennesker for det højeste gode. Han er en mesterlig alkymist og hjælper os med at forvandle hvad som helst blytungt i vores liv til noget, der er strålende.

Lady Portia og Saint Germain er tvillingeflammer og er stærkt forbundet med den violette flammes energi.

De er knyttet til retfærdighed er en energi, der handler om at respektere alle involverede mere end at straffe dårlig opførsel.

Online kursus med de opstegne mestre

I dette online kursus, får du mulighed for at aktivere dine 5 nye chakraer fra Atlantis tiden og møde engle og opstegne mestre fra bl.a. Atlantis.

Kurset hedder: Onlinekursus – FRA 3. TIL 5. DIMENSION.

Du får én mail 20 dage i træk med undervisningsvideoer, skriftligt materiale og guidede healinger.

Du får i alt 20 aktiveringer/healinger, som du også kan downloade med det samme, når du har købt kurset, hvor du får mailen: “Filer til download”.

Alle healinger får du i 2 udgaver. Én med musik og en uden musik. Du får desuden et link i hver mail, så du kan se videoer og høre healingerne via Youtube.

 

Dette kursus er relevant for dig hvis:

• du gerne vil udvide dit kendskab til chakrasystemet og aktivere de 5 nye chakraer: dit jordstjernechakra, dit sjælestjerne chakra, stjernechakra og din stjerneport, og styrke din kontakt til engle og stjerneenergier

• du gerne bl.a. vil lære ærkeenglene Ariel, Gabriel, Raphael, Metatron og Sandalphon bedre at kende

• du gerne vil lære flere mestre at kende. Bl.a. Maria Magdalena, Kristus, Melchizedek, og det store hvide broderskab, det galaktiske råd og arbejde med lysaktivering i dig og i verden

• du gerne vil vide mere om Det gyldne Atlantis, Lemurien og stjerneenergi, og få redskaber til at vække din sjælshukommelse fra disse gyldne tider og fra et galaktisk samarbejde

• du gerne vi arbejde målrettet med at øge din vibration til 5. dimension

Indhold:

Dag 1: Omudvidet grounding og healing med ærkeenglene Raphael og Ariel

Dag 2: Fra 3. til 5. dimension, generelt om de 5 nye chakraer, om jordstjernechakraet og aktiveringaf jordstjernechakraet

Dag 3: Om navlechakraet, aktivering af navlechakraet

Dag 4: Om kausalchakraet, aktivering af kausalchakraet

Dag 5: Om sjælsstjernechakraet, aktivering af sjælsstjernechakaet

Dag 6: Omstjerneporten, aktivering af stjerneporten

Dag 7: Om de 3 tidsaldre, Om Lemurien, aktivering af din Lemurien-energi

Dag 8: Om Det gyldne Atlantis, aktivering af din Atlantisenergi

Dag 9: Om Atlantisenergier og healing af dine 7 primære chakraer med engle og drager

Dag 10: Hjertehealing med kærlighedsdrager og kristusenergi

Dag 11: Om stjerneenergier og Det store hvide broderskab, mærk stjerneenergierne

Dag 12: Mesteren Melchizedek

Dag 13: Om gudinden Sophia og det guddommelige feminine

Dag 14: Karmisk healing med drager og lilla flamme, healing med Sophia

Dag 15:Om Moder Maria, healing med Moder Maria og ærkeenglen Gabriel

Dag 16: Om Maria Magdalen og healing af din kommunikationsevne med Maria Magdalene

Dag 17: Om Mesteren Jesus og healing og møde med Mesteren Jesus

Dag 18: Om afbalancering af maskulin og feminin, healing med Maria Magdalene og Jesus

Dag 19: Kristushealing med den kosmiske sol

Dag 20: Om den nye gyldne tid og Healing og aktivering med kristusenergi og den gyldne drage